Ira vom Herrengut + Goya vom Herrengut

 

1988 - 2 Rüden, 2 Hündinnen

 

Ira

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annili